Vi hjelper deg med å knytte kontakter eller bygge nettverk.

Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. La oss hjelpe deg med nettverk og kontaker.

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters består av norske klynger på tre nivåer: Arena, NCE og GCE.

Les mer om Norwegian Innovation Clusters eller se hvert enkelt klyngeprogram nedenfor:

Sentralbord: (+ 47) 22 00 25 00
post@innovasjonnorge.no
Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo
Akersgata 13, 0158 Oslo

Gründertelefonen:
(+ 47) 800 50 789
man-fre: 9.00–15.00