Dyktig gründer?

Er du gründer og har utvikla ein innovativ forretningsidé? Har idéen samstundes eit internasjonalt vekstpotensial, og er i utviklings- og marknadsintroduksjonsfasen?Innovasjon Noreg hjelper deg med kapital, rådgjeving og nettverk: