Global Growth

Global Growth er et eksportkompetanse-program for grupper av 8 – 10 bedrifter med reelle markedsmuligheter innen en teknologi eller en sektor,  eller har en løsning på en samfunnsutfordring i ett eller flere internasjonale markeder.

Innovasjon Norges utekontor og industri-eksperter i deres internasjonale nettverk er helt sentrale i dette programmet. Varighet pr. gruppe er 4 til 6 mnd. med 1 - 2 fellessamlinger i ute-markedet pluss et kickoff i Norge.

Alle bedriftene som deltar har klare vekstambisjoner, og synergien som deltakerbedriftene skaper seg imellom er vesentlig for måloppnåelsen.

Hvorfor Global Growth?

Undersøkelser viser at selv om norske selskaper ofte har topp produkter og tjenester, så oppfattes konseptene deres ofte som uklare og bedriftene er mer opptatt av produktet sitt enn av hvilken verdi det skaper for den potensielle kunden. De oppfattes derfor som lite attraktive partnere og leverandører, selv der den teknologiske løsningen de tilbyr er overlegen andre konkurrerende løsninger på markedet. Dette kompetansegapet forsøker vi å tette gjennom Globalt Vekstprogram.

Kommende program

Avsluttede programmer