Klynger og bedriftsnettverk

Vi hjelper deg med å knytte kontakter eller bygge nettverk.

Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. La oss hjelpe deg med nettverk og kontaker.

Bedriftsnettverk

Har din bedrift behov for hjelp til å styrke samarbeidet med andre bedrifter, skape tillit, identifisere felles utfordringer, interesser og samarbeidsmuligheter? Bedriftsnettverksprogrammet tilbyr finansiering og faglig støtte.

Les mer om Bedriftsnettverksprogrammet

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters består av norske klynger på tre nivåer: Arena, NCE og GCE.

Les mer om Norwegian Innovation Clusters eller se hvert enkelt klyngeprogram nedenfor: