Åpen regning

Salg i åpen regning "Open account" er enten i form av:
Forskuddsbetaling, helt eller delvis
Kredittsalg, på 30, 45, 60 dager osv. etter en angitt og avtalt tid.

Ved salg i åpen regning:

  • Kjøper lover selger å betale for varene innen en på forhånd avtalt kredittid
  • Utsteder selger en handelsfaktura med anmodning om at betaling finner sted.


Salg i åpen regning er enten i form av:

  • Forskuddsbetaling, helt eller delvis
  • Kredittsalg, på 30, 45, 60 dager osv. etter en angitt og avtalt tid.


I motsetning til ved såkalt dokumentbaserte betalingsformer som dokumentinkasso og remburs kan ikke selger hindre kjøper å ta varen i besittelse selv om han ikke har betalt.

Selv om salg i åpen regning gjerne er kurant på det norske markedet og overfor etablerte kunder på våre nærmarkeder, viser det seg ofte for å være behov for ekstra sikringstiltak når varer krysser grenser. Blant de vanligste sikringstiltakene ved vareeksport er

  • Bankgarantier
  • Kredittforsikring


EUs betalingsdirektiv
For EU- og EØS-området er det vedtatt et betalingsdirektiv (direktiv 2000/35/EC) som har til formål å bekjempe sene betalinger. Her fastsettes 30 dagers kredittid som norm. Dette gir også norske bedrifter økte muligheter med hensyn til å få betalt raskere enn hva sedvanen i flere av landene i EU.