Kredittforsikring

Kredittforsikring er en form for betalingssikring ved salg på kreditt i åpen regning. Forsikring av risikoen for tap på fordringer brukes vanligvis på kortsiktige kreditter inntil 2 år. 
Eksportøren kan vanligvis sikre seg mot følgende hendelser:

  • Manglende betalingsevne hos kjøper (kommersiell risiko)
  • Betalings uvilje hos kjøper (kommersiell risiko)
  • Uroligheter som følge av politisk risiko, se landrisiko.

 
Dersom kunden av grunner nevnt over ikke gjør opp for seg og salget kan dokumenteres, får kreditor som oftest igjen mellom 80 % - 95 % (denne prosentsatsen kan også være lavere). Normalt ekskluderes renter etter forfall. Dekningssatsen er avhengig av følgende:

  • Type risiko
  • Land
  • Kredittgrensen satt for den enkelte kunde og land
  • Kredittforsikringsselskap og polise


Normalt foretrekker kredittforsikringsselskapene at du tegner en generalpolise som dekker så vel sikre som mindre sikre kunder i både risikable og mindre risikable land. Prisen på generalpoliser varierer vanligvis mellom 0,2 % - 0,7 % av fakturabeløpet. Man kan også i enkelte tilfeller tegne en individual-polise for enkelt salg. Dette er vesentlig dyrere.

For kredittforsikringer inntil to år, er det særlig tre aktører som er aktive på det norske markedet.

  • Atradius
  • GIEK kredittforsikring AS
  • Euler Hermes

Det er forskjellige krav til forskjellige markeder og land. Derfor er det viktig å ta kontakt med kredittforsikringsselskapene direkte for å få mer informasjon spesifikt til et land eller marked.

For kreditter med en løpetid på over to år er Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) den viktigste aktøren.