Pakkepost

Med pakkepost menes mindre kolli som sendes fra eksportør til importør.

Det er viktig å merke seg at tillatte maksimalvekten for pakkepost varierer fra land til land. Vektbegrensningene avhenger også til dels av type forsendelse og om den er for kommersielle formål eller ikke.

For hver pakke skal det fylles ut et internasjonalt adressekort. En rekke ekspresselskaper har utviklet egne blanketter til benyttelse ved pakkepostforsendelser.

Nødvendig handelsdokumentasjon varierer fra land til land så se under det enkelte lands krav i Eksporthåndboken.

Fortolling
Mange ekspresselskaper har status som speditør, og påtar seg etter avtale å fortolle sendinger til og fra utlandet. Flere av disse kan også hjelpe til med søknad om lisens, refusjon av toll og særavgifter, og kan også være behjelpelig med utfylling av fraktdokumentene.

Postoppkrav
Dersom det er ønskelig å sikre seg at mottakeren betaler for varene før sendingen utleveres, kan det benyttes postoppkrav mot de land der dette er mulig. Nærmere opplysninger om hvordan ordningen fungerer og til hvilke land den gjelder, kan fås ved henvendelse til nærmeste postkontor eller ekspresselskap.