Clean Report of Findings

Clean Report of Findings er et dokument som brukes i forbindelse med forhåndsinspeksjon av varer.

Dokumentet verifiserer normalt at varen er av avtalt kvalitet og mengde samt at vareverdien tilsvarer normal tollverdi ved utførsel. I enkelte tilfeller brukes "Clean Report of Findings" som en del av dokumentasjonen ved remburs.

Utformingen av dokumentet er varierende og vil være avhengig av hvilket selskap som utfører inspeksjonen på vegne av importlandet.

Dokumentet utstedes normalt av inspeksjonsselskapet på basis av proformafaktura, eventuelt skipningsdokumenter (faktura- og konnossementkopier).

Dokumentet sendes til inspeksjonsselskapets kontor i importlandet som igjen overleverer "Clean Report of Findings" til kunden.

Dokumentet fås hos inspeksjonsselskapet.
 
For informasjon om hvilke selskaper som har kontrakt på hvilke land, se forhåndsinspeksjon av varer.