Hvor eksporterer vi?

Europa troner som Norges desidert viktigste eksportmarked og handelspartner  vi eksporterer ekstra mye til blant annet markeder som Sverige, Tyskland, Storbritania og Nederland

/link/102020fac980406789d766555f9d6efa.aspx
Foto: Innovasjon Norge

Eksportdata og handelsforhold mellom Norge og resten av verden.
ITC (International Trade Centre fremstiller og holder dataene oppdatert).

Viktige Vekstmarkeder
Viktige vekstmarkeder for Norge styres ikke bare av politikk og økonomi men der kan være store bransjevise forskjeller. Det betyr at til tross for at det er Kina, Japan, USA, Korea og Singapore som regnes som noen av de største vekstmarkedene vil helt andre markeder være store vekstmarkeder for enkelte sektorer/bransjer etc.