EU/Sør Korea avtalen

Aktuelle opprinnelsesregler
EUT L 127/2011 (side 1344 – 1414).

Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Sør Korea
Varer som har opprinnelse i EU eller Sør Korea i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen.

Opprinnelsesmaterialer ved fremstilling i EU eller Sør Korea
Ved fremstilling av opprinnelsesprodukter i EU eller Sør Korea anses materialer fra den Europeiske Unionen og Sør Korea som opprinnelsesmaterialer.

Gyldig opprinnelsesbevis i handelen mellom EU og Sør Korea
Fakturaerklæring

Direkte transport
Varene må transporteres direkte mellom EU og Sør Korea for at de skal få tollfordelene som gis i henhold til avtalen. Det tillates ikke å utstede opprinnelsesbevis for produkter med opprinnelse etter denne avtalen som har vært i Norge og reeksporteres til enten EU eller Sør Korea.