EFTA/Sør-Korea avtalen

Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Sør-Korea trådte i kraft 01.09.2006.
Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri eller redusert tollsats ved innførsel til avtalepartene.

En rekke fisk– og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel etter avtalen. 

I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Sør-Korea. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis. I EFTA/Sør-Korea avtalen er det kun fakturaerklæring som benyttes. Verifisering av fakturaerklæringer fra Sør-Korea kan sjekkes med referansenummer og kode på dokumentet på hjemmesiden til Sør-Koreas Chamber of Commerce and Industry.

Ved eksport til Sør-Korea skal ”NO” oppgis som opprinnelsesland.