APEC

APEC ble opprettet i 1989 for å håndtere bedre effekten av gjensidig avhengighet i Stillehavsregionen og støtte fortsatt økonomisk vekst.

Medlemsland
Australia, Brunei, Canada, Chile, Fillippinene, Hong Kong, Indonesia, Japan, Kina, Sør-Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Russland, Singapore, Taipei, Thailand, Vietnam og USA.

Målsetning og oppbygging
I APEC finnes alle de større økonomier i regionen, som samtidig er mange av de mest dynamiske og raskest voksende økonomiene i verden. APEC er et viktig forum for et samarbeid som omfatter et vidt spekter av sentrale, økonomiske tema. Setet i APEC går på omgang årlig medlemslandene mellom. APEC funksjonene har overoppsyn med 10 arbeidsgrupper, som dekker et vidt spekter av økonomiske, utdanningsmessige og miljømessige saker.

En av APECs nåværende prioriteringer er å etablere et integrert rammeverk for utvikling av infrastruktur, samt å arbeide for en bærekraftig og rettferdig vekst. En økt APEC involvering i forretningshenseender er også et overordnet mål.

APEC har lenge hatt til målsetning å oppnå fullstendig intern frihandel mellom industrilandene innen 2010, samtidig som utviklingslandene i APEC skal oppnå det samme innen 2020. Selv om 2010-målet fremdeles ikke er nådd, har man kommet et godt stykke på vei. 

Alle ASEANs medlemsstater innførte felles tolltariff, AHTN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature) 1. januar 2004. Tolltariffnummer består av ti siffer og er basert på HS (Harmonized System).


Mer informasjon om APEC
APEC Secretariat
438 Alexandra Road,
314-00, Alexandra Point,
Singapore 119958.
Telefon: +65 6276 1880
Telefaks:+65 6276 1775
E-post: public@aseansec.org