Arab League

Den Arabiske Liga (Arab League) ble opprettet i 1945 basert på den såkalte ”Alexandriaprotokollen” fra 1944.

Medlemsland:

Algerie, Bahrain, Komorene, de Forente Arabiske Emirater, Djibouti, Egypt, Irak, Jordan, Kuwait, Libanon, Libya, Mauretania, Marokko, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Tunisia og Yemen.

Målsetning og oppbygging

Ligaen er sammensatt av et råd, flere spesialkomiteèr og et permanent sekretariat.
I rådet har hvert medlemsland en stemme og målet er å fremme økonomisk, sosialt, politisk og militært samarbeid. Den fungerer også som megler ved disputter både mellom medlemslandene og mellom medlemslandene og eksterne land.
Ligaen anser seg som en regional organisasjon innen FNs rammer, der generalsekretæren er observatør.

Handelsrestriksjoner
Ligaen har innført boikott mot staten Israel. I første rekke betyr dette at det er forbudt å importere varer eller tjenester fra Israel til landene som er med i boikotten. I tillegg legger den ned forbud for næringslivet i medlemstatene å drive forretninger med andre som bidrar til det israelske militæret eller israelsk økonomi. Slike firma er oppført på en såkalt svarteliste, som er administrert av the Central Boycott Office i Damaskus. I tillegg forbyr Ligaen næringslivet i medlemslandene å gjøre forretninger med noen som driver forretninger med firma som er svartelistet. Håndhevingen av boikotten er opp til hvert enkelt medlemsland, og denne varierer mye fra land til land.

Mer informasjon om den Arabiske Liga
The Arab League
Midan Attahrir
Tahrir Square
P.O Box 11642
Cairo
Egypt
Telefon: +20 2 575 0511
Telefaks: +20 2 574 0331