Handelsinformasjon - land

Her finner du kilder som kan gi deg nyttig bakgrunnsinformasjon om Norges eksportmarkeder.

CIA World Factbook
Søk opp landet du ønsker mer informasjon om på første side av eksporthåndboken.
Til tross for den omfattende og nøyaktige informasjonen i denne kilden, er dette likevel verden sett fra USA. Spesielt på det handelspolitiske området er det en del amerikanske eksport- og importkrav som ikke uten videre kan sidestilles med norske rammebetingelser.
CIA World Factbook er like fullt et av de mest autorative og brukte oppslagsverk for landinformasjon.

Tradeport.org 
Her kan du få handelsinformasjon, men vær klar over at informasjonen du finner her er verden sett fra USA. Selv om mye av denne informasjonen også vil være aktuell for norske eksportører, er det ikke alltid gitt at vi har samme rammebetingelser som amerikanske eksportører.

TimeAndDate.com 
Finn ut hva klokken er akkurat nå i hele verden.

Statsoverhoder verden rundt
Oversikt over statsoverhoder og regjeringsmedlemmer i diverse land. Utgiver: CIA.