IBRD- Verdensbanken

Verdensbanken ble grunnlagt i 1944, da 43 land møttes til en konferanse i Bretton Woods i USA for å diskutere et finanssystem for etterkrigstiden. Bretton Woods-konferansen etablerte Det Internasjonale Valutafond (IMF) for å stabilisere valutakursene, og den Internasjonale Bank for Gjenoppbygging og Utvikling (IBRD) for å gi lån til gjenreising etter krigen.

I motsetning til i FN-systemet, der ett land har en stemme, er stemmeandelene i Verdensbanken fordelt etter økonomiske bidrag. Dermed sitter USA alene med 17,5% av stemmene i IBRD, mens Japan, Tyskland, Frankrike og Storbritannia til sammen har rundt 22% (WB 1993a).

Medlemskap i IMF er en forutsetning for medlemskap i Verdensbanken.