IMF

IMF (International Monetary Fund) er en internasjonal finansinstitusjon som ble etablert i 1946.

Organisasjonens formål er å fremme stabil verdenshandel, et stabilt internasjonal finansielt samarbeid samt å assistere oppbyggingen av et multinasjonalt betalingssystem. IMFs mål formuleres gjerne som å ”avhjelpe betalingsbalanseproblemer uten å ødelegge nasjonal og internasjonal økonomisk framgang”. Det at IMF går inn og støtter et land økonomisk oppfattes ofte som et grønt lys for engasjement fra andre finansinstitusjoner.
Medlemslandene bidrar med en viss sum, en kvotesum, til IMF. Midlene brukes til å låne ut kapital til medlemmer når det er nødvendig.

Kvotene fungerer i tillegg som en regulator når det gjelder hvor mye IMF gir i utlån til sine medlemmer, samt stemmetyngden til hvert enkelt land.