Patent

Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem, og gir deg en tidsbegrenset enerett til kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen. Dette kan for eksempel være et produkt eller en prosess som inneholder en ny idé eller et prinsipp. Ideen i seg selv er ikke beskyttet, men produktet eller prosessen.

Følgende oppfinnelser kan innvilges patent:
- Fremgangsmåter, prosesser for å utvikle et produkt
- Apparater for fremstilling av produkter
- Produkter
- Anvendelse av produkter

For at oppfinnelsen skal kunne bli patentbeskyttet må den:
- Være ny (ikke kjent tidligere)
- Skille seg vesentlig fra kjent teknikk
- Være industrielt anvendbar