Nærmere om produktrav og produkttilpasning

Avvikende nasjonale krav til produkter, samt til vekt, emballasje og merking kalles gjerne "tekniske handelshindre".

Allerede når et nytt produkt eller produktvariant er på tegnebrettet er det viktig å sjekke om det etter sin form, funksjon og sammensetning er lovlig å omsette på det aktuelle eksportmarkedet. De fleste tekniske handelshindre er formelt gjerne begrunnet ut fra hensyn til helse, sikkerhet og miljø.

Noen startsteder for undersøkelsen av hvilke standarder som gjelder hvor er:

 • Standardiseringen i Norge
 • Nemko - elektriske og elektroniske produkter
 • Standard Online  - kjøp av standarder


En annen tilnærming er å kontakte nasjonal standardiseringsorganisasjon direkte. For de fleste land finner du finner aktuell adresseinformasjon på hjemmesiden til International Standards Organization, ISO. Du går fram som følgende:

 1. Gå inn på ISOs hjemmeside!
 2. Finn fram til overskriften "About ISO" og klikk deg inn på "ISO members".
 3. Klikk deg inn på "listing by country".
 4. Bla deg fram til aktuelt land - og nasjonalt standardiseringsorgan.


I den anledning kan ofte følgende spørsmål være hensiktsmessig å stille:

 • Er dine produkter, basert på standard X, spesifikasjon Y eller liknende omsettelige i det aktuelle landet?
 • Hvilke eventuelle test- og/eller sertifiseringsprosedyrer må i så fall til?
 • Hvilke organisasjon/er teknisk og juridisk kompetent til å gjøre slike tester/sertifiseringer?
 • Hvilke tidsbruk og kostnader må en regne med?
 • For hvor lang tid gjelder godkjenningen?
 • Kreves  ekstra godkjenning for eventuelle reservedelsforsendelser?


Innen EØS-markedet er utgangspunktet at produkter som er omsettelige i Norge også er omsettelige i EØS. Det er både fordi Norge langt på vei har tilpasset seg aktuelle EU-standarder og fordi Norge er med i viktige standardiseringsorganisasjoner som CEN, CENELEC og ETSI. Mer om disse organisasjonene og aktuelle lenker finner du på hjemmesidene til Standard Norge.