Tollnomenklatur

Customs Co-operation Council (CCC) eller Tollsamarbeidsrådet ble opprettet ved en internasjonal konvensjon av 15. desember 1950.

Rådets oppgaver var og er blant annet å administrere og fortolke to andre konvensjoner av samme dato, en om regler for fastsettelse av en vares tollverdi og en om et internasjonalt system for tollklassifisering av varer, dvs. en internasjonal tollnomenklatur.

Tollsamarbeidsrådet skiftet i 1994 navn til World Customs Organization (WCO).