Utførselstillatelser - varer

Under finner du en stikkordsmessig oversikt for varer hvor det vanligvis kreves ekstra utførselstillatelse, uavhengig av mottaker:

Vi snakker her særlig om:

Varetype: Eventuell utførselstillatelse gis av:
Brennevin, vin, øl og lignende Helsedirektoratet. Tlf. 810 20 050
Fisk og fiskeprodukter og lignende Sjømatrådet, der eksportør skal være registrert og godkjent. Tlf. 77 60 33 33
Kulturminner (ofte 100 år +) Miljøverndepartementet. Tlf. 22 24 90 90
Planter, plantedeler, herunder også treemballasje Mattilsynet. Tlf. 22 40 00 00
Skogsfrø, visse typer Landbruksdepartementet. Tlf. 22 24 90 90
Utrydningstruede dyre- og plantearter Direktoratet for naturforvaltning. Tlf. 67 12 13 10. Sjekk tollvesenets hjemmesider.
Våpen, ammunisjon og annet militært materiell (Vareliste I) og strategiske varer ikke dekket av vareliste I (Vareliste II)

Andre varer, i forbindelse med bruk i våpenprosjekter ("catch-all"-bestemmelsen).
Utenriksdepartementet, Seksjon for eksportkontroll. lisens@mfa.no. Sjekk også PST (Politiets sikkerhetstjeneste).

Toll.no har også en oversikt over varer med restriksjoner, og hvilke vilkår som gjelder.