Leverandørkjeder

Fokusområdene og de veiledende prinsippene omfatter også  
bedriftenes leverandørkjeder.  
Veiledende prinsipp:  
•  Bedrifter skal ha oversikt over sin leverandørkjede i den grad dette er praktisk mulig.
•  Bedrifter skal videreføre eller etablere god virksomhetspraksis og forretningsskikk i sine leverandørkjeder.  
•  Bedrifter skal bidra til innovative verdikjeder som positivt påvirker miljøet og arbeidsforhold hos sine leverandører.