Leveringsbetingelser

/link/90410f41c788448498a65d0923e3dafe.aspx
Foto: F: S.Nærø

Incoterms® 2010
I Internasjonal handel er det laget standard leveringsbetingelser som tydeliggjør hvem som bærer ansvar, kostnader og hvem som har ansvar for og eksport- og importformaliteter ved transport.

Incoterms® 2010 trådte i kraft 1. januar 2011, og erstatter tidligere Incoterms 2000 som er et av verdens mest anvendte regelverk innenfor leveringsbetingelser. Incoterms® 2010 kan benyttes innenlands såvel som internasjonalt.

Det vil fortsatt være valgfritt hvilket regelverk man ønsker å benytte, men ikke glem å spesifisere hvilket du vil benytte i din kontrakt. Ved bruk av Incoterms® 2010 er det viktig at du:

  • Alltid nevner Incoterms i salgskontrakten ved å referere til regelverket i kontraktteksten og spesifisere sted med nøyaktig punkt for overlevering av varene, samt tidspunkt.
    For eksempel FCA Eksportfabrikken AS, Blomsterveien 30, Drammen, 4. januar 2030, Incoterms® 2010
  • Har tilgang til regelverket Incoterms® 2010, utgitt av ICC Norge.
  • Er klar over at det er 11 gyldige leveringsbetingelser etter Incoterms® 2010, verken flere eller færre. 
  • Multimodale (anbefalte):EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP og DDP
  • Sjøklausuler: FAS, FOB, CFR og CIF
  • De tidligere termene DAF, DES, DEQ, og DDU (Incoterms 2000) har blitt erstattet av DAP og DAT.
  • Vet at Incoterms er en del av salgskontrakten, at kjøpsretten er det juridiske grunnlaget for leveringsbetingelsene og at partene etter Incoterms® 2010 er selger og kjøper, ingen andre.
  • Er klar over at leveringsbetingelsene CFR, CIF, CPT og CIP ikke er ankomstklausuler hva gjelder risikoovergang (slik som D-klausulene), men er skipningsklausuler på linje med F-betingelsene.

Relevante fagartikler
Incoterms 2000 - viktig å vite!
Leveringsbetingelser som gir deg kontroll?
Hvordan bruke Incoterms® 2010 - med fokus på DAP (delivered at place)
Incoterms® 2010 - med fokus på DAT (delivered at terminal)