Sjøfrakt

Sjøfrakt til og fra Norge
Gjennom internettportalen Shortsea Promotion Centre finner du en rekke opplysninger om sjøfraktruter fra norske havner til og fra Europa. Sjøtransport er i en rekke tilfelle den rimeligste transportformen internasjonalt. Med en ny generasjon raskere båter er sjøtransport også blitt mer konkurransedyktig på tid i forhold til bil- og togtransport.
Med short sea shipping tenker vi normalt på sjøtransport mellom Norge og europeiske land, og da fortrinnsvis EU.

Europeiske havner
I Europa er de største havnene Rotterdam (Nederland), Antwerpen (Belgia) og Hamburg (Tyskland) Foruten sin betydning innen short sea shipping - se over - er disse havnene viktige knutepunkter for sjøtransporten til andre kontinenter. Rotterdam er den største både når man regner etter antall tyve fots containerenheter skipet (Twenty-Foot Equivalent-Unit= TEU) eller etter fraktvekt. Antwerpen og Hamburg har begge mindre enn halvparten av samlede fraktvekten sett i forhold til Rotterdam. Derimot er de mer jevnbyrdige i containerfrakt.

Ved å gå inn på oppgitte havnelenker kan du blant annet konstruere dine egne sjøfraktruter til en rekke land, finne informasjon om seilingstider og hvor hyppig / sjelden båtene går.

Under transportforhold har vi for en rekke land oppgitt circa frakttider på grunnlag av opplysninger fra nettsidene til disse havnene og hjemmesidene til de største containerrederiene.

Sporing av frakten
En rekke, men langt fra alle rederier, har i dag lagt til rette for at både eksportører, importører og speditører skal kunne spore hvor gods fraktet i sjøcontainer befinner seg. Denne tjenesten kalles på engelsk gjerne for track and tracing. Forutsetningen for å spore godset er at du har aktuelt containernummer eller nummer på sjøfraktdokumentet tilgjengelig. Se lenkene på venstre side, herunder den mer generelle hjemmesiden Pakkesporing!

De største containerrederiene
De største rederiene har kontroll over  mer enn 50 % av den totale containerskipflåten. Hjemmesidene til disse rederiene inneholder et vell av opplysninger om sjøfraktbegreper, containermål og annen nyttig informasjon.

En annen interessant kilde for å kartlegge og sammenlikne oversjøiske og andre sjøfrakttilbud er Inttras hjemmesider.