Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Ved tilbud overfor statlige algirske kjøpere kreves en del tilleggsinformasjon om selgers firma vedlagt.

Juridisk system
Basert på tyskromersk og islamsk lovgivning. 

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

Tilbud oppgis ikke sjelden i FOB eller CFR priser, selv om FCA og CPT ofte er mer hensiktsmessige leveringsbetingelser. Dette er også grunnet kravet om å bruke algirsk forsikringsselskap. Av denne grunn er det svært problematisk for algirsk kjøper å gå med på leveringsgetingelsene CIF og CIP. Se under Transportkrav.

Tilbakeholdenhet med valg av D-betingelser tilrås, på grunn av nevnte forsikringskrav, omstendelig og delvis irregulær fortollingspraksis, samt mangelfullt utbygget innenlandsk transportnett.

Myntenhet
1 Dinar = 100 centimes

Valutakode
DZD.

Vanlig faktureringsvaluta
USD, EUR eller NOK.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner

Tilgang til utenlandsk valuta kan oppnås dersom importøren er registrert i handelsregisteret. Importbetalinger kan bare gjøres gjennom en autorisert lokal bank, betaling foretas i utenlandsk valuta mot at importøren debiteres tilsvarende beløp i dinarer etter Bank of Algers offisielle valutakurs. En proforma faktura eller en kommersiell kontrakt må være tilstede for hver betaling. Importøren kan påkreves å sette alle eller en del av verdien av import transaksjonen i dinarer, avhengig av kredittrisiko for importør. 

Landrisiko

Risikogruppe 4, OECD. Tendens: Negativ. 

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 34 (2016). Tendens: Negativ.

Kredittinformasjon 
Generelt er det vanskelig å få tak i kredittinformasjon om algeriske bedrifter. Kontakt banker eller handelskamre for nærmere forretningsinformasjon.

Åpen regning
Åpen regning er generelt sett ikke tillatt, se under remburs. Kravet om remburs kan imidlertid fravikes for råvarer, hjelpemidler, reservedeler og nytt utstyr som fører til økt produktivitet, under forutsetning av at produktene svarer 100% til gjeldende produksjonskrav/-behov. Årlige ordrebeløp for denne typen varer må ikke overstige 4 millioner dinar.

Dokumentinkasso
Loi de Finance 2014 ( omtalt under valutarestriksjoner) gjør det nå mulig for partene selv å velge mellom remburs eller dokumentinkasso, og dette gjelder for alle bransjer.

Remburs
Loi de Finance 2014 ( omtalt under valutarestriksjoner) gjør det nå mulig for partene selv å velge mellom remburs eller dokumentinkasso, og dette gjelder for alle bransjer.

Vi anbefaler likevel å kreve betaling gjennom remburs. 

Be gjerne om at rembursen skal være bekreftet. Algeriske remburser er ofte på fransk. Praksis er maks 59 dager, men vi vet at det forekommer tidsremburser opp til 120 dager.

Det algeriske regelverket tillater ikke at kostnader for sertifiseringer og legaliseringer inkluderes i rembursbeløpet. DEt bør derfor tas hensyn til dette allerede ved prissettingen.
 
Garantier
O/D garantier er vanligst. Algirske banker har egne garantitekster som de ønsker å holde seg til. Garantier, selv tidsbegrensede, gjelder til de leveres tilbake. Forretningsbankene kan ha en tendens til å trenere betaling til eksportør ("extend or pay") under påberopelse av garantien.

Kredittforsikring
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: Åpen. Remburskrav, samt at bank skal godkjennes av Atradius.
Euler Hermes: Åpen. Remburskrav.
Trygg forsikring: På forespørsel.

Morarente 
Kan avtales i salgskontrakten.

Påminnelses- og inkassorutiner 
Ingen sikre opplysninger foreligger.

Annen sikkerhet
Ingen sikre opplysninger foreligger.

Foreldelsesfrist
Ingen sikre opplysninger foreligger.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Algerie om iverksetting av privatrettslige dommer.

Algerie har tiltrådt New-York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Andre forhold
Ved forretninger med Algerie, kontakt din bank eller kredittforsikringsselskap på et tidlig tidspunkt.
Viktig å sjekke at din bank går god for kjøpers algeriske bank. Omstendelige bankprosedyrer. Ta kontakt tidlig med den algeriske banken hvorvidt eksportøren må fremskaffe en produktsertifikat.