Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Algerie innført nye importlisenser og importkvoter fra 15.januar 2016. De nye reglene omfatter mer enn 70 produkter delt inn i to kategorier. Den første kategorien inkluderer sement og andre byggematerialer, samt visse typer kjøretøy. Den andre kategorien omfatter landbruksprodukter og næringsmidler. For å kunne importere varer på disse listene trenger man særskilt lisens som må søkes om hos Ministry of Commerce. Lisensen er kun gyldig i 6 måneder.

Alle bedrifter i Algerie må være registrert hos skattemyndighetene for å få en "Numéro d`identification fiscale" (NIF). 

Importen av varer som enten konkurrerer med lokal produksjon eller som er i kategorien luksusvarer er ikke lov å importere. Listen over produkter med restriksjoner tas opp til vurdering hver 6 måned.

Avklar eventuelle spørsmål knyttet til produktkrav med kjøper før forsendelse.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det er foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.