Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Veterinærmedisin og farmasøytiske produkter må registreres i Algerie. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene.

Standarder
Av historiske grunner er franske standarder utbredt i Algerie. I 1998 ble Institut Algérien de Normalisation (IANOR) etablert, og de har kommet med standarder som må følges. Dersom der mangler en standard vil det være ISO- standarden som gjelder. Dataverktøy som importeres må ha det arabiske alfabet.

Algerie er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Forbud mot import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland. Produktopplysninger på importert utstyr og varer bør være på både arabisk og fransk.

Merking med opprinnelsesland er påbudt for en del produkter, herunder alle former for hermetikk og en rekke matvarer. Det tilrådes under alle omstendigheter å merke varer av norsk opprinnelse; "Fabriqùe à la Norvège". Spesielle merkingsbestemmelser gjelder for visse matvarer, blant annet i form av strenge krav til holdbarhetsdatering og merking.

Immaterielle rettigheter
Algerie er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.