Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Alle importører og tollagenter må være registrert. For en rekke varer kreves importlisens. På grunn av tollunionen med blant annet Sør-Afrika (SACU) og Botswanas økonomiske avhengighet av Sør-Afrika, gjelder det i alt vesentlig de samme innførselsrestriksjoner som i Sør-Afrika.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det er krav om Certificate of Conformity for en rekke varer. SGS foretar forhåndsinspeksjonen.

Se også eksportdokumenter for informasjon.