Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Spesielle samsvarskrav gjelder for enkelte varer ved forsendelser til Botswana. Se lenken til venstre for nærmere beskrivelse av hvilke varer som er omfattet av disse bestemmelsene. For denne typen varer må et samsvarssertifikat (Certificate of Compliance) utstedes og sendes sammen med varene (mer informasjon under "Eksportdokumenter").

Standarder
Botswana er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Botswana Bureau of Standards (BOBS) er ansvarlig for en rekke standarder.

Merking av varer
Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales.

The Botswana Bureau of Standards utvikler løpende standarder for merking. South African Bureau of Standards er ansvarlig for en rekke normer og standarder, dette gjelder blant annet for elektrisk utstyr.  

Immaterielle rettigheter
Botswana er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.