Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid containerskip Oslo-Bissau er 20-25 dager.

Fergetransport er en mulighet langs kysten. Av innenlandsk veinett er mindre enn 20% asfaltert. Til dels vanskelig framkommelighet innenlands i regntiden mai-oktober.

Tollflyplasser
Bissau International Airport

Importhavner
Hovedhavnen er Bissau, andre er Bafatà og Gabu.