Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Innførselslisens kreves normalt ikke. Alle registrerte bedrifter må ha en DDI (Demandes Descriptives d´importation) fra sentralbanken ved forsendelser over USD 5000.

Guinea har innført et "Verification of Conformity Programme" som tar for seg ulike varetyper som, matprodukter og tilsetningsstoffer, legemidler, elektronisk utstyr, kosmetikk, reservedeler til motorkjøretøyer, insektmidler, plantevernmidler, leker, maling, lakk og byggevarer. Programmet går ut på inspeksjoner av de relevante varetypene, ogat de er i samsvar med Guineas standarder og regelverk.

Forhåndsinspeksjon av varer
For de fleste sendinger med verdi som overstiger USD 1 100 kreves forhåndsinspeksjon av kvalitet, kvantitet og pris.

Kontrollen utføres av Bureau Veritas. For kontaktinformasjon, se inspeksjonsselskaper.