Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Innførselslisens kreves for enkelte varer. Innførselslisenser er gyldig i 3 måneder og utstedes av handelskamrene. Eksportøren bør be om en kopi av innførselslisensen før varene skipes fordi alle valutatransaksjonen foretas av sentralbanken på bakgrunn av en gyldig innførselslisens.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.