Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Standarder
Kapp Verde er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO.

Der er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene.

Merking av varer
Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales.

Immaterielle rettigheter
Kapp Verde er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.