Salgskontrakt

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten.

Juridisk system
Rettsystemet er tatt utgangspunkt i portugisisk, tyskromersk rett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av sted, punkt, og tid. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold tilrås en viss tilbakeholdenhet med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et bevislig fungerende nettverk for innfortolling og innenlandstransport.