Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Innførselslisens er vanligvis ikke nødvendig, bortsett fra for noen få varesorter. Kontakt importør for nærmere informasjon.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det er ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.