Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Der er spesielle krav til visse produkter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer.

Standarder
Bahamas er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Spesielle merkingsbestemmelser gjelder for enkelte matvarer. Merking med opprinnelsesland anbefales.

Immaterielle rettigheter
Barbados er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.