Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Der er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene.

Standarder
Landet er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales.

Immaterielle rettigheter
Bermuda er ikke med i World Intellectual Property Organization (WIPO).