Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Ingen kjente medlemskap.

Importavgifter
Ingen kjente bestemmelser om merverdiavgift.

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har skatteavtale med Bermuda.

Fortolling og lagring
Varer som ikke er tollklarert overføres til tollager hvor de kan lagres i inntil tre måneder. Etter denne perioden kan varene bli solgt på offentlig auksjon.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen en måned.

Frisoner  
Ved Freeport.

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.