Eksportkrav

Generelt om eksportkrav .

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte  varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no

Eksportører med innsatsvarer fra USA må være klar over at USA-leverandører kan være underlagt forbud mot å sende varer hvor sluttbruker er kubansk. Amerikanske myndigheter krever dermed at man for varer som er helt eller delvis amerikanske må søke om autorisasjon. USA har lettet på noen av sanksjonene ovenfor Cuba, hva dette gjelder kan leses her.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.