Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Nei  
   
   
 

Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs rapport om den Dominikanske republikk.

Nasjonale helligdager
1. januar, 6. januar, 21. januar, 27. februar, 1. mai, 16. august, 24. september, 6. november og 25. desember.

Beveglige helligdager
Påske, Duartes dag og Corpus Christi.