Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Der er spesielle krav til enkelte produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Dette gjelder blant annet matvarer, insektdrepende midler, farmasøytiske og kosmetiske produkter.

Plantevernmidler: Obligatorisk registrering i den Dominikanske Republikk.

Standarder
Den Dominikanske Republikk er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales.

Spesielle regler for merking gjelder for enkelte matvarer, insektdrepende midler, medisinske, kosmetiske og farmasøytiske produkter. Merking må være på spansk.

Immaterielle rettigheter
Den Dominikanske Republikk er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.