Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. 

Den Dominikanske Republikk har frihandelsavtale med EU gjennom CARIFORUM.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen.
Normalsats merverdiavgift: 16 % (per 10.06.15).
Andre avgiter kan kreves ved innførselen.

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har ikke noen skatteavtale med den Dominikanske Republikk.

Fortolling og lagring
Ved innførsel må varene tolldeklareres for forbruk eller for lagring (for senere klarering for forbruk eller reeksport) innen fire dager etter båtens ankomst. Gods som deklareres for forbruk må hentes fra tollen innen fire dager etter godkjenningen av tolldeklarasjonen. Gods som ankommer med fly må anmeldes til fortolling innen ti dager etter ankomst.

Gods som ikke hentes innen foreskreven tid belastes med høye lagringsavgifter i de første seks månedene. Deretter betraktes godset som oppgitt og blir gjenstand for offentlig auksjon etter ti dagers respittid. Gods som ikke deklareres og som det ikke betales toll for innen foreskrevet tid, belastes med bøter.

Gods som deklareres for lagring kan oppbevares på tollager i en periode på tre måneder. Lagringstiden kan forlenges til å gjelde nye tre måneder forutsatt at en ny lagringsdeklaresjon leveres innen den foregående lagringsperioden utgår. Tilsvarende fordeler gjelder også for lagring i private tollager. Tollfrie varer får ikke bli lagret i tollager.

Varer som er lagret i henhold til ovennevnte kan reeksporteres innen 90 dager.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Må merkes "MUESTRAS SIN VALOR".
Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import.

Frisoner  
Det finnes mer enn 50 frisoner rundt om i landet.

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.