Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Alle importører må være registrert hos lokale skattemyndigheter og ha tilgang til det elektroniske systemet ECUAPASS som de får fra tollvesenet. For en del  varer gjelder innførselsrestriksjoner og forbud.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.