Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid containerskip Oslo- Guayaquil er 30-35 dager.

Det er ofte ønske (og i visse tilfeller, krav) om bruk av ecuadoriansk rederi fra kundens side, der dette er tilgjengelig. Disse kravene har imidlertid blitt mindre vanlig de seneste årene.

Det er bra standard på Pan American Highway, samt veinettet mellom de større byene. Mer enn 75 prosent av veinettet er likevel ikke asfaltert, og kvaliteten på veinettet utenfor de større byene er til dels svært dårlig.

Jernbanetransport (smalsporet jernbane) og innenlandske vannveier blir til en viss grad benyttet ved innenlands transport.

Risikoen knyttet til innlandstransport i Ecuador vurderes generelt som betydelig.

Tollflyplasser
Hovedflyplasser i Guayaquil og Quito.

Importhavner
Esmeraldas, Guayaquil og Manta.