Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer. Hvis det ønskes tollpreferanser under Norge - Grønland avtalen for forsendelser av mindre verdi (for tiden max NOK 50 000) brukes en fast fakturaerklæring. Godkjente eksportører kan også benytte denne erklæringen over nevnte verdigrense. For nærmere omtale, se informasjon om Opprinnelsesbevis.

Pakkliste
Ikke påkrevet, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere.

Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollpreferanser etter frihandelsavtalen Norge - Grønland, benyttes varesertifikat EUR.1 eller under gitte forutsetninger en fakturaerklæring. Teksten til fakturaerklæringen for Grønland er den samme som for salg til EØS-land, med det viktige unntak at det må stå at produktene har "NORSK" preferanseopprinnelse (Norwegian preferential origin).

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Ingen kjente bestemmelser

Andre dokumenter
Følg anvisningene fra importøren

Pakkepost
Høyeste vekt 35 kilo, inkludert luftpost 1. Internasjonalt postadressekort vedheftet handelsfaktura og en tolldeklarasjon.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig