Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Norge har inngått en tosidig (bilateral) frihandelsavtale med Grønland.

Opprinnelsesregler
For å oppnå tollfordeler må opprinnelsesreglene være overholdt.

E-svar - Opprinnelse av varen
Ønsker du å vite om ditt/dine produkter er berettiget til preferansetollbehandling ved eksport til dette landet? 
Ved å fylle ut vårt skjema Opprinnelse av varen, får du en vurdering av om ditt/dine produkter kan oppnå tollfordeler.

Importavgifter
Det er ingen toll eller merverdiavgift på varer til Grønland, men en importavgift blir pålagt en rekke varer.

Momsrefusjon på tjenester
Grønland har ikke innført merverdiavgift

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Grønland.

Fortolling og lagring
Ingen kjente bestemmelser.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt under visse forutsetninger.

Frisoner  
Ingen.

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da Grønland ikke er medlem av ATA-konvensjonen.