Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Sjøtransport via Island vanlig. Sterkt begrenset veinett. Sjøtransport er ofte den praktiske forsendelsesmåten mellom tettsteder.

Tollflyplasser
Jacobshavn, Godhåb, Constable Pynt Narsarsuaq, Søndre Strømfjord og Kulusuk

Importhavner
Port of Uummanag, Port of Quatog, Godthaab (Nuuk), Aasiaat, Jakobshavn, Kangerlussuaq, Nanortalik,  Narsarsuaq, Ssimiut, Tasilaq.