Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Generelt gjelder de samme reglene som i Frankrike. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene.

Standarder
Guadelope og Martinique er normalt knyttet til internasjonale avtaler gjennom Frankrike. Frankrike er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
I hovedsak gjelder franske regler. Varer som er slik merket at det kan forstås dithen at varen er av fransk fabrikat, må merkes med opprinnelsesland ("Importé de ...", "Originaire de ...", eller "Made in ...", "Manufactured in ...").

Alle varer må merkes på fransk. Spesielle merkings-bestemmelser gjelder for matvarer og tekstilprodukter. (se også særlige produktkrav).

Immaterielle rettigheter
Guadelope og Martinique er normalt knyttet til internasjonale avtaler gjennom Frankrike.

Frankrike er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.