Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Blanding av konstitusjonell amerikansk rettsteori og tyskromersk rett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

Salg på CPT og CFR betingelser er ikke uvanlig. 

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

Myntenhet
1 mexicansk peso = 100 centavos.

Valutakode
MXN.

Vanlig faktureringsvaluta
USD.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Landrisiko 
Risikogruppe 3, OECD. Tendens: Stabil

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 30 (2016). Tendens: Negativ.

Kredittinformasjon
Tilgang på informasjon er god, men den oppfyller ikke internasjonale standarder.

Åpen regning 
Anbefales ikke. Kredittiden påvirkes av avtalepartene, og varierer mellom 60 og 180 dager. Forsinkelser i betalingsoverføringer på inntil en måned er registrert.

Forsinket betaling er ikke uvanlig spesielt i offentlig sektor, hvor det kan ta opptil to måneder før bedriften betaler sine regninger.

Dokumentinkasso 
Forekommer i begrenset omfang, både som dokument mot betaling eller mot aksept av en veksel eller promissory notes på 90 til 180 dager.

Remburs 
Bekreftet remburs anbefales.
Tidsremburser på 90 til 180 dager.

Garantier
Standby remburser og vanlige bankgarantier O/D forekommer. Statlige foretak kan kreve en lokal garanti, en Fianza, utstilt av lokale forsikringsselskap, Fianzadoras.

Kredittforsikring 
Generelt: Åpent for kredittforsikring og garantier.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.

Morarente
Banco de Mexicos opererer med en referanserente på pluss 6%. 

Påminnelses- og inkassorutiner 
Rutinene er mangelfulle, rettslige tiltak er usikre og tidskrevende.

Annen sikkerhet 
Avtale om eiendomsrettsforbehold kan registreres i et offentlig register for senere å kunne påberobes overfor tredjemann.

Foreldelsesfrist
Foreldesesfristen er 10 år.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Mexico om iverksetting av privatrettslige dommer. Mexico har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Veksel
Vanlig, men normalt sett protesterer ikke lokale banker vekslene ved uteblitt betaling