Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Importører må være registrert ved innførsel, men dette avhenger av type produkt.
Ved import av blant annet Kosmetika, drikkevarer, legemidler og alkoholholdige drikkevarer må importør være registert. Det kreves også en generell godkjenning av alle produkter som skal importeres. Importlisens kan kreves for enkelte varer. Kontakt importør før skipning for nærmere informasjon.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.