Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Særlige krav til farmasøytiske varer og medisiner - skal registreres hos "Ministerio de Salubridad Publica".

Videre er gjelder bestemmelser for en rekke varer. Blant annet kosmetikk, alkohol, næringsmidler til medisinsk formål, veterinærpreparater, landbrukskjemikalier og industrikjemikalier.
Det anbefales å følge importørs instrukser.

Standarder
Nicaragua er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Merking med opprinnelsesland kreves ikke. Spesielle merkebestemmelser for næringsmidler og farmasøytiske produkter. For mer informasjon ta kontakt med redaksjonen.

Immaterielle rettigheter
Nicaragua er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.